COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia „Przyszła perspektywa UE 2021-2027 szansą na rozwój uczelni”

COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia „Przyszła perspektywa UE 2021-2027 szansą na rozwój uczelni”

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW.

Termin: : 9 grudnia 2021 r., godz. 12:00–14:30.

Miejsce: sala 4.05, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

Agenda: 

  1. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) [dawny PO WER]
  2. Programy EWT – Interreg 2021 – 2027
  3. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) [dawny PO IŚ]
  4. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW)
  5. Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM) [dany RPO WM]
  6. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) [dawny PO PC]
  7. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) [dawny PO IR]
  8. Dyskusja i konsultacje indywidualne

 

Zgłoszenie: formularz rejestracyjny

 

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają drogą mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym Oświadczenie uczestnika projektu.

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać na adres cop@pw.edu.pl i dostarczyć do Sekretariatu COP najpóźniej do 8 grudnia 2021 r.

Niedostarczenie oświadczenia oznacza rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

 

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 

Warsztaty organizowane w ramach zadania nr 49 „Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów” projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.