Kontakt

Koordynator Projektu:

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

e-mail:

Projekt NERW PW: nerw@pw.edu.pl

Projekt NERW 2 PW: nerw2@pw.edu.pl

dr inż. Rafał Ruzik

kierownik projektów

NERW PW i NERW 2 PW

  • 22 234 59 93

Anna Gąsiorowska-Wasiak

samodzielny referent ds. projektów

-> odpowiedzialna za NERW PW

  • 22 234 14 23

Agnieszka Płocharska

samodzielny referent ds. projektów

-> odpowiedzialna za NERW PW

  • 22 234 14 23

Joanna Rak

samodzielny referent ds. projektów

-> odpowiedzialna za NERW 2 PW

  • 22 234 14 71

Inga Katsevych

samodzielny referent ds. projektów edukacyjnych

-> odpowiedzialna za NERW 2 PW

  • 22 234 14 71

Monika Mrówczyńska

samodzielny referent ds. projektów edukacyjnych

-> odpowiedzialna za NERW 2 PW

  • 22 234 14 23

Katarzyna Bandurska

referent ds. finansowych

-> odpowiedzialna za NERW PW - listy płac

  • 22 234 60 27

Agnieszka Marchlewska

referent ds. finansowych

-> odpowiedzialna za NERW PW - rozliczenie finansowe

  • 22 234 71 65

Klaudia Retko

referent ds. finansowych

-> odpowiedzialna za NERW 2 PW – rozliczenie finansowe

  • 22 234 71 65

Beata Lesiak

referent ds. finansowych

-> odpowiedzialna za NERW 2 PW - listy płac, NERW PW oraz NERW 2 PW – baza personelu

  • 22 234 71 65