Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW informuje o zakończeniu oceny wniosków złożonych w IV edycji konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW w ramach zadania 45 projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.

Ocena merytoryczna przeprowadzona została przez Komisję konkursową w oparciu o kryteria zawarte w § 2 ust. 4 Regulaminu konkursu. Ostatecznie Prorektor ds. studiów Politechniki Warszawskiej zatwierdził do finansowania 10 wniosków na kwotę ok. 97 tys. PLN, spośród 11 złożonych.

Nauczyciele akademiccy PW w ramach przyznanych stypendiów wyjadą do 9 ośrodków zagranicznych:

  • University of Helsinki (Finlandia)
  • Universidade de Aveiro (Portugalia)
  • Rensselaer Polytechnic Institute (USA, NY)
  • Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering (Rosja)
  • Keio University (Japonia)
  • Tallin University of Technology (Estonia)
  • University of Almería (Hiszpania)
  • Norwegian University of Science and Technology (Norwegia)
  • Technische Universität Berlin (Niemcy)

Finansowanie zagranicznych staży dydaktycznych w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” obejmuje: stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania na okres realizacji stażu dydaktycznego, ubezpieczenie oraz koszty przejazdu

Głównym celem zadania 45 jest podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej poprzez umożliwienie im wyjazdów na staże dydaktyczne do ośrodków zagranicznych. 

Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://nerw.pw.edu.pl/Zadania-projektow-oferta/Zadanie-45