Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca

 
Projekty wspierające rozwój Politechniki Warszawskiej

  • nowe kierunki studiów i specjalności oraz modyfikacja już istniejących
  • liczne szkolenia, kursy i warsztaty
  • przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy
  • programy stażowe dla studentów
  • podniesienie jakości kształcenia
  • szkoły doktorskie
  • podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych

Dla kogo?

studenci i pracownicy PW

Kiedy?

od 1.02.2018 do 31.10.2022

Dla kogo?

studenci, doktoranci i pracownicy PW

Kiedy?

od 01.03.2019 do 31.12.2023