COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia „Skuteczny system promocji projektów: Repozytorium, POL-on”.

COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia „Skuteczny system promocji projektów: Repozytorium, POL-on”.

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW.

Termin: 22 lutego 2022 r., godz. 11:00–14:30.

Miejsce: online (platforma MS Teams).

Agenda: 

  1. Projekty w Bazie Wiedzy PW, POL-on, SEDN – rola danych i zarządzanie nimi na PW
  2. Dane współdzielone z innymi jednostkami w projektach zarządzanych przez COP w Bazie Wiedzy PW
  3. Pytania i dyskusja

 

Zgłoszenie: formularz rejestracyjny.

Osoby zarejestrowane na szkolenie proszone są o wypełnienie Oświadczenia uczestnika projektu, dostępnego w Portalu Pracowniczym PW SAP, w zakładce Wnioski - Projekty UE, najpóźniej do 21 lutego 2022 r.*
Niewypełnienie oświadczenia oznacza rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

 

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu 

 

Warsztaty organizowane w ramach zadania nr 49 „Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów” projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.

 

* Aby wypełnić i przesłać oświadczenie należy:

- zalogować się do systemu SAP, 

- w górnym menu wybrać zakładkę „Wnioski” i nacisnąć kafelek „Projekty UE”,

- odznaczyć checkbox „Chcę wypełnić oświadczenie uczestnika projektu”, 

- z listy rozwijanej wybrać właściwy projekt, tj. „NERW PW” i nacisnąć przycisk „Kontynuacja”,

- po przeczytaniu i zaakceptowaniu treści „Oświadczenia uczestnika projektu” należy uzupełnić brakujące dane w „Formularzu z danymi osobowymi” i udzielić odpowiedzi na dodatkowe pytania. 

Wypełnienie oświadczenia kończy się naciśnięciem przycisku „Prześlij”.

 Przesłane oświadczenie będzie widoczne na „Liście złożonych oświadczeń uczestnika projektu” (również w kafelku „Projekty UE”). Z poziomu tej listy, można przesłać na dowolny adres mailowy w domenie PW, potwierdzenie złożenia oświadczenia. Prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres szkolenia.cop@pw.edu.pl najpóźniej do 21 lutego 2022 r.