Menadżer Start-upu dla studentów Politechniki Warszawskiej – rekrutacja do 2. edycji

Menadżer Start-upu dla studentów Politechniki Warszawskiej – rekrutacja do 2. edycji

Dołącz do Programu, zainwestuj czas i energię w rozwój kompetencji niezbędnych w zarządzaniu projektami biznesowymi o wysokim stopniu ryzyka. Praktyczne warsztaty oraz szkolenia online ułatwią Ci przejście ze świata akademickiego do środowiska korporacyjnego i start-upowego. Zwiększysz kompetencje dotyczące operacyjnego zarządzania firmą i zyskasz możliwość zatrudniania w firmach poszukujących wykwalifikowanych menadżerów z umiejętnościami w zakresie zwinnego zarządzania projektami.

Organizatorem Programu jest Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW)

Warsztaty prowadzone są przez najlepszych ekspertów i praktyków z HugeThing https://hugething.vc/ 

Rejestracja:  http://bityl.pl/QW04h

Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/3709326452511076

Termin zgłoszeń: do 12 maja 2021 r.

Udział w programie jest bezpłatny.

 

Szczegóły organizacyjne:
Start: maj 2021
Liczba zjazdów: 21 spotkań + jeden moduł do realizacji online (2 miesiące)
Język wykładowy: polski, w języku angielskim prowadzony jest tylko Moduł V – Perfect Investor Pitch
Liczba godzin (w tym online): 138 h

 

Ramowy Program

I Moduł Od pomysłu do projektu biznesowego - 27 h

  • Wprowadzenie nowego produktu/usługi na rynek; Service Design; elementy UI/UX; Design Sprint – prototypowanie.

 II Moduł Zwinne zarządzanie projektami – 42 h

  • Metodyki zwinnego zarządzania (Agile, SCRUM); Lean; Team Building.

III Moduł Marketing i sprzedaż – 24 h

  • Marketing w firmie (planowanie kampanii); Public Relations; marka własna.
  • Sprzedaż – narzędzia oraz zarządzanie procesem.

IV Moduł Ekosystem start-upów – finansowanie, księgowość, zamówienia publiczne, wybrane aspekty prawne online – minimum 33 h

  • Wybrane aspekty prawne; księgowość; prawo zamówień publicznych.
  • Źródła finansowania krajowe i europejskie – rozliczanie projektów.

V Moduł Perfect Investor Pitch (English) – 12 h

  • Nauka jasnego i zrozumiałego przedstawiania pomysłów biznesowych; niezbędne elementy dobrej prezentacji.

 

Terminy zjazdów oraz godziny:

  • terminy spotkań mogą ulec nieznacznej zmianie (w trakcie sesji nie ma warsztatów; wszystkie spotkania online z wykorzystaniem platformy MS Teams) 21.05, 28.05, 29.05, 30.05, 5.06, 6.06, 10.06, 11.06, 3.07, 4.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 30.07, 31.07, 1.08, 7.08, 8.08, 28.08, 29.08 

czwartki i piątki: od 16.00
soboty: 9:00-15:00
niedziele: 9:00-15:00

  • Do samodzielnej realizacji (online) w trakcie trwania Programu Moduł IV

 

Szczegółowe informacje, program, regulamin oraz harmonogram: https://www.cziitt.pw.edu.pl/menadzer-start-upu-dla-studentow-politechniki-warszawskiej-rekrutacja-do-2-edycji/

 

Liczba miejsc:
w ramach 2. edycji – 12 studentów Politechniki Warszawskiej (Organizator zastrzega sobie zmianę liczby uczestników)

 

Dla kogo?
Program skierowany jest do zainteresowanych rozwojem kompetencji menadżerskich, personalnych i społecznych (przyszli menadżerowie start-upów).

O przyjęciu decyduje posiadanie statusu studenta czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na Politechnice Warszawskiej (w tym obcokrajowcy); motywacja do wzięcia udziału w Programie oraz zaangażowanie w kole naukowym lub innej organizacji studenckiej. 

 

Gdzie odbywają się zajęcia?
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zajęcia będą odbywały się w trybie zdalnym (Microsoft Teams)

 

Projekt „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.