NERW 2 PW | Rekrutacja na warsztaty "Wystąpienia publiczne z prezentacją"

NERW 2 PW | Rekrutacja na warsztaty "Wystąpienia publiczne z prezentacją"

Czy chciałbyś nauczyć się mówić do publiczności, aby nie tylko słuchała, ale także rozumiała co do niej mówisz? Czy chcesz dowiedzieć się, jak przeprowadzić w sposób efektywny rozgrzewkę dykcyjną i poznać kilka łamańców językowych, jak "Ścinacz trzymając szczypcami trzcinę skrzętnie ścinał"? Czy wiesz, jak prawidłowo trzymać mikrofon i co zrobić, żeby nie czuć tremy przed kamerą?  

Zapisz się na kurs w ramach Science Box – Wystąpienia publiczne z prezentacją.   

 

Program kursu:  

  • KOMUNIKACJA 
  • WARUNKI EFEKTYWNEGO PRZEKAZU  
  • PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI  
  • ĆWIECZENIA PRAKTYCZNE  
  • KAMERA PATRZY 

  

Termin szkolenia: 25 kwietnia 2023 r. (wtorek), godz. 15:0018:00  

 

Miejsce: sala 3.12 w CZIiTT PW (ul. Rektorska 4)  

   

Szkolenie poprowadzi Maciej 'Mac' Iwankiewicz, który na co dzień kreuje działania promocyjne w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.  

  

Termin przesyłania zgłoszeń: 20 kwietnia (czwartek), do godz. 16.00     

   

Zasady rekrutacji:     

  • zapoznaj się z warunkami uczestnictwa w projekcie i zasadami rekrutacji, które zostały opisane w regulaminie rekrutacji na kursy realizowane w ramach  

Science Box     

      

Więcej informacji na temat Science Box można znaleźć na stronie NERW 2 PW w zakładce programu

   

Przypominamy, że wsparciem mogą zostać objęci studenci i studentki Politechniki Warszawskiej zarejestrowani na jednym z czterech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia.     

Science Box warsztat nr 5_1

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!     

Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców CZIiTT PW     

e-mail: drimn.cziitt@pw.edu.pl     

tel.: 22 234 14 25     

       

Warsztaty są realizowane w ramach zadania 36, Science Box, projektu NERW 2 PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpracawspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).