NERW 2 PW | konsultacje dla studentów PW w ramach PW Makers

NERW 2 PW | konsultacje dla studentów PW w ramach PW Makers

Dział Koordynacji Projektów CPR PW zaprasza studentów Politechniki Warszawskiej zarejestrowanych na jednym z czterech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia do udziału w bezpłatnych konsultacjach oraz wsparciu eksperckim w ramach realizacji indywidualnych projektów studenckich.  

Konsultacje i wsparcie eksperckie dotyczyć będą 3 obszarów:

  • Techniki druku 3D
  • Projektowanie i prototypowanie
  • Elektronika z wykorzystaniem mikrokontrolera Arduino

 

Konsultacje odbywać się będą  w gmachu Rektorska 4, ul. Rektorska 4  

W celu zapisania się na konsultacje prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod   tym linkiem. 

Po spełnieniu warunków formalnych i ocenie merytorycznej zgłoszenia, potwierdzenie zakwalifikowania się na konsultacje zostanie wysłane na wskazany adres e-mail.

Konsultacje odbywać się będą  do końca listopada 2023 r. lub do wyczerpania limitu godzin przeznaczonych na konsultacje.

 

Prosimy również o zapoznanie się z Regulamin rekrutacji  oraz Oświadczenie uczestnika projektu

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: 

Joanna Żebrowska 

Dział Koordynacji Projektów CPR PW 

e-mail: Joanna.Zebrowska@pw.edu.pl 

tel.: 22 234 14 71  

 

Konsultacje są realizowane w ramach zadania 11 projektu NERW 2 PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpracawspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).