NERW PW | Rekrutacja: Wystąpienia publiczne i medialne, MS Project – poziom podstawowy, Zarządzanie infrastrukturą B+R, Dobra Praktyka Laboratoryjna (GLP) oraz Szkolenie z zakresu wdrażania norm badań biomedycznych

NERW PW | Rekrutacja na szkolenia CEZAMAT

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w  bezpłatnych szkoleniach dla pracowników Politechniki Warszawskiej mających na celu podniesienie kompetencji zarządczych. Rekrutacja trwa do 22 września 2022 r. do godz. 12:00

Nabór uczestników szkoleń zarządczych realizowany jest w ramach zadania 48 „Kompetentny Lider” projektu „NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W jakich szkoleniach można wziąć udział?

Zapraszamy do udziału w poniższych szkoleniach realizowanych w trybie stacjonarnym*:

 • Wystąpienia publiczne i medialne
 1. 28-29 września 2022 r., w godz. 8:30-16:30
 2. 3-4 października 2022 r., w godz. 8:30-16:30

Opis szkolenia dostępny jest -> tutaj

 • Zarządzanie infrastrukturą B+R
 1. 6-7 października 2022 r., w godz. 8:30-16:30
 2. 13-14 października 2022 r., w godz. 8:30-16:30

Opis szkolenia dostępny jest -> tutaj

 • Microsoft Project – zarządzanie projektami – poziom podstawowy
 1. 10-11 października 2022 r., w godz. 8:30-16:30
 2. 12-13 października 2022 r., w godz. 8:30-16:30

Zapraszamy na szkolenie z własnym komputerem i zainstalowanym programem MS Project 2019.

W celu instalacji MS Project należy zalogować się i wykonywać instrukcje wyświetlane na ekranie: https://azureforeducation.microsoft.com/devtools Jeśli lista oprogramowania wyświetla się bez MS Project, wówczas trzeba wyrazić zgodę na dev tools. Należy kliknąć wyświetlający się poziomy różowy pasek i tam zaznaczyć checkbox ze zgodą. Z listy oprogramowania wybiera się plik instalacyjny, po prawej stronie znajduje się przycisk do wygenerowania klucza licencji, który należy wpisać podczas pierwszego uruchomienia MS Project.

W przypadku korzystania podczas szkolenia z laptopa prywatnego zwracamy uwagę, że MS Project wymaga zainstalowanego Office 365. W celu instalacji należy zalogować się kontem pracowniczym na stronie http://office.com, ściągnąć i uruchomić instalator.

Wymagania sprzętowe:

 • system Windows 7/10/11
 • 1 GB pamięci RAM (system 32-bitowy); 2 GB pamięci RAM (system 64-bitowy)
 • 3 GB dostępnego miejsca na dysku
 • wymagany wyświetlacz: rozdzielczość 1024x768

Opis szkolenia dostępny jest -> tutaj

 • Dobra Praktyka Laboratoryjna (GLP)
 1. 30 września 2022 r., w godz. 8:30-16:30
 2. 5 października 2022 r., w godz. 8:30-16:30

Opis szkolenia dostępny jest -> tutaj

 • Wdrażanie norm badań biomedycznych
 1. 6-7 października 2022 r., w godz. 8:30-16:30
 2. 13-14 października 2022 r., w godz. 8:30-16:30

Opis szkolenia dostępny jest -> tutaj

* Zajęcia w trybie stacjonarnym odbędą się w budynku Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT przy ul. Poleczki 19, Warszawa. Wyjątek stanowi szkolenie z Wystąpień publicznych i medialnych w dniach 28-29 września 2022 r, które odbędzie się w budynku CZIiTT PW przy ul. Rektorskiej 4, Warszawa. Ewentualna zmiana sposobu realizacji szkoleń z trybu stacjonarnego na zdalny nastąpi w przypadku, gdy istniejąca sytuacja epidemiologiczna oraz wynikające z niej obostrzenia uniemożliwią realizowanie zajęć stacjonarnych. W takim przypadku zajęcia zdalne odbędą się w tym samym terminie i godzinach, w którym planowane jest szkolenie w trybie stacjonarnym.

W jaki sposób zgłosić chęć udziału w szkoleniach?

Rekrutacja na szkolenia trwa do 22 września 2022 r.  do godz. 12:00 i odbywa się wyłącznie poprzez Formularz rekrutacyjny dostępny -> tutaj. W przypadku problemów z przesłaniem ankiety, prosimy o otworzenie linku w przeglądarce w trybie "incognito".

Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji.

Osoby, które otrzymają informację o zakwalifikowaniu na szkolenia, zobligowane będą do wypełnienia i złożenia przed ich rozpoczęciem Oświadczenia uczestnika projektu i danych osobowych. Oświadczenie to składa się w wersji elektronicznej przez SAP Portal Pracowniczy dopiero po potwierdzeniu kwalifikacji na szkolenie. Niedostarczenie ww. oświadczenia oznaczać będzie rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

e-mail: szkolenia@cezamat.eu