NERW PW | Szkolenia dla NA: kompetencje dydaktyczne (czerwiec-lipiec 2022)

NERW PW | Szkolenia dla NA: kompetencje dydaktyczne (czerwiec-lipiec 2022)

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW serdecznie zaprasza nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami do udziału w szkoleniach, które będą prowadzone w sesji letniej (czerwiec) i lipcu 2022 r.

Rekrutacja trwa do niedzieli 29.05.2022 r. (do końca dnia).

w związku ze zbliżającym się końcem trwania projektu NERW PW zapraszamy Państwa do udziału w ostatniej edycji szkoleń organizowanych dla nauczycieli akademickich w ramach projektu NERW PW. Oferta szkoleń została przygotowana w oparciu o potrzeby zgłaszane nam przez uczestników wcześniej zrealizowanych szkoleń. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja podstawowa trwa do 29.05.2022 r. do końca dnia.

Rekrutacja uzupełniająca zostanie uruchomiona od 30.05.2022 r. w celu utworzenia listy rezerwowej lub zapełnienia pozostałych wolnych miejsc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista oferowanych szkoleń (szkolenia realizowane stacjonarnie):

1. Emisja głosu i dykcja (3 spotkania po 6 godzin lekcyjnych) w terminach spotkań:

- Grupa nr 1: 20-22.06.2022 r. (poniedziałek-środa) w godz. 9:00-14:45,
- Grupa nr 2: 29.06-1.07.2022 r. (środa-piątek) w godz. 9:00-14:45.

2. Przygotowanie grafiki dla celów publikacyjnych i prezentacyjnych na poziomie podstawowym za pomocą oprogramowania GIMP (3 spotkania po 6 godzin lekcyjnych) w terminach spotkań:

- Grupa nr 1: 27-29.06.2022 r. (poniedziałek-środa) w godz. 9:00-14:45,
- Grupa nr 2: 13-15.07.2022 r. (środa-piątek) w godz. 9:00-14:45 [grupa możliwa do uruchomienia tylko w przypadku braku uruchomienia grupy na poziomie zaawansowanym].

3. Przygotowanie grafiki dla celów publikacyjnych i prezentacyjnych na poziomie zaawansowanym za pomocą oprogramowania GIMP (3 spotkania po 6 godzin lekcyjnych) w terminach spotkań 13-15.07.2022 r. (środa-piątek) w godz. 9:00-14:45,

4. MS Word – formatowanie i redagowanie tekstów w procesie kształcenia na poziomie średniozaawansowanym (3 spotkania po 6 godzin lekcyjnych) w terminach spotkań:
- Grupa nr 1: 4-6.07.2022 r. (poniedziałek-środa) w godz. 9:00-14:45,
- Grupa nr 2: 20-22.07.2022 r. (środa-piątek) w godz. 9:00-14:45.

5. Efektywne wykorzystanie MS Word w przygotowaniu materiałów wspomagających proces kształcenia na poziomie zaawansowanym (2 spotkania po 8 godzin lekcyjnych) w terminach spotkań 7-8.07.2022 r. (czwartek-piątek) w godz. 8:30-15:50.

6. Action Learning (1 spotkanie w wymiarze 8 godzin lekcyjnych) w terminie spotkań: 11.07.2022 r. (poniedziałek) w godz. 9:00-16:15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kroki rekrutacji:

Krok 1:

  • Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji (kliknij)
  • Sprawdź czy spełniasz warunki wzięcia udziału w kursie:

- zatrudnienie jako nauczyciel akademicki, który prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami I lub II stopnia;

- możliwość przeprowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami I lub II stopnia z wykorzystaniem nabytych umiejętności w semestrze zimowym 2022 (zajęcia muszą się rozpocząć w październiku 2022);

- brak wcześniejszego udziału w danym szkoleniu w ramach zad. 44 Projektu NERW PW.

Krok 2:

  •  Wypełnij formularz zgłoszeniowy (kliknij

    [W przypadku problemów z przesłaniem ankiety, prosimy o otwieranie linku do ankiety w przeglądarce w trybie "incognito".]

Krok 3:

  •  Otrzymaj informację z wynikiem rekrutacji
  •  W przypadku kwalifikacji na kurs wypełnij oświadczenie uczestnika projektu NERW PW w SAP PW (kafelek Projekty UE)

Krok 4: 

Weź udział w szkoleniu stacjonarnym realizowanym w budynku CZIiTT PW w Warszawie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BARDZO WAŻNE!!!

Wymagania względem uczestników Projektu – nauczycieli akademickich podnoszących kompetencje:

Zgłoszenie się poprzez Formularz (linki do Formularza zamieszczono powyżej).

Złożenie Oświadczenie uczestnika Projektu i przekazanie danych osobowych.

Wzięcie udziału przynajmniej w 80% zajęć w ramach wybranego kursu.

Przeprowadzenie zajęć ze studentami (min. 1 semestr) z wykorzystaniem nabytych kompetencji, w okresie realizacji Projektu (zajęcia muszą się rozpocząć najpóźniej w październiku 2022 r.), co zostanie udokumentowane, np. w sylabusie, karcie egzaminacyjnej przedmiotu etc.

Przesłane zgłoszenia stanowić będą podstawę do stworzenia list uczestników poszczególnych kursów. Listy uczestników, zatwierdzone ostatecznie przez Kierownika Zadania, zostaną ogłoszone niezwłocznie po ustaleniu liczby osób pomyślnie zrekrutowanych na poszczególne kursy. Kursy zostaną uruchomione w przypadku zebrania minimalnej liczby uczestników, tj. 8 osób/kurs.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Informacji na temat rekrutacji udziela Pani Joanna Rak.

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW
e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl
tel.: 22 234 14 71