Moduł programów kształcenia

Moduł przewiduje realizację 31 zadań, z czego 29 wydziałowych, dotyczących uruchomienia nowych kierunków i specjalności lub modyfikacji istniejących, również tych anglojęzycznych (zadania 1-29). Pozwolą one na wykształcenie absolwentów, którzy niezależnie od kierunku studiów będą posiadali zaawansowane umiejętności przekrojowe oraz kompetencje kluczowe: kompetencje cyfrowe na poziomie adekwatnym do obecnego rozwoju technologicznego, umiejętności rozumowania matematycznego, krytyczne myślenie i zdolność do rozwiązywania problemów.

Istotnym elementem zwiększenia dostępności międzynarodowych programów kształcenia będzie włączanie wykładowców z zagranicy, posiadających osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej. Działania te pozwolą zwiększyć dostęp studentów do najnowszych rozwiązań naukowych i technologicznych oraz do środowiska międzynarodowego.

W ramach tego modułu realizowane będą 2 zadania o charakterze centralnym (na rzecz całej Uczelni) dotyczące: zapraszania wykładowców zagranicznych (zadanie 30) oraz przygotowania 12 sal multimedialnych (wideokonferencyjnych), które mają przyczynić się do rozwoju prowadzonej dydaktyki (zadanie 47).