NERW 2 PW | Moduł podnoszenia kompetencji

Moduł obejmuje 7 zadań, w tym 5 o charakterze centralnym, w ramach których studenci PW będą mieć możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, poszerzania wiedzy i nabywania nowych umiejętności (zadania 11-17). 

Projekt przewiduje podnoszenie przez studentów kompetencji: zawodowych, językowych, komunikacyjnych, w zakresie przedsiębiorczości oraz umiejętności analitycznych. Przeprowadzone zostaną certyfikowane szkolenia, kursy branżowe i biznesowe oraz dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie zajęć projektowych oraz wizyt studyjnych u pracodawców.

Działania te również pozwolą studentom pozyskać praktyczne umiejętności interdyscyplinarne, w tym umiejętność przekładania studenckich pomysłów na praktyczne rozwiązania możliwe do wdrożenia oraz kompetencje kluczowe na rynku pracy, takie jak zdolność rozumienia nowych pojęć, krytycznego i kreatywnego myślenia oraz przedsiębiorczego działania.

W ramach tego modułu przewidziano m.in. certyfikowane kursy językowe, których celem jest podniesienie kompetencji językowych studentów z języków innych niż angielski, szkolenia zawodowe i kursy biznesowe dla inżynierów umożliwiające łatwiejsze podejmowanie pracy w wyuczonym zawodzie oraz szybsze wejście do środowiska korporacyjnego i startupów po ukończeniu studiów, a także szkolenia z zakresu wykorzystania specjalistycznego oprogramowania w projektowaniu i obliczeniach podnoszące nie tylko kompetencje cyfrowe u studentów, ale również społeczne – z zakresu projektowania doświadczeń użytkownika (User Experience).

W odniesieniu do studentów podnoszących swoje kompetencje, przeprowadzone zostaną badania bilansu kompetencji przed otrzymaniem wsparcia oraz po jego zakończeniu.