NERW 2 PW | Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy

Przewidziane w ramach tego modułu zadanie obejmuje badania społeczne na potrzeby podniesienia jakości kształcenia PW, które będą realizowane przez Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW (zadanie 19).

Jest to uzupełnienie prowadzonych już od wielu lat działań w tym zakresie, które angażują pracodawców w proces doskonalenia kształcenia i dostosowywania oferty do oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego.

Realizacja tego zadania pozwoli wykorzystać wyniki badań społecznych i ekonomicznych oraz zaawansowaną analizę statystyczną do poprawy jakości kształcenia oraz wdrożenia systemowych zmian w procesie dydaktycznym w Politechnice Warszawskiej. Uczelnia łącząc kształcenie studentów z realizacją badań naukowych i ich praktycznym wykorzystaniem, musi na bieżąco analizować potrzeby otoczenia oraz pojawiające się w świecie trendy edukacyjne, wprowadzając odpowiednie mechanizmy oraz dostosowując strukturę i regulacje.

Wdrożenie i utrzymanie procesu pozwoli na bieżącą i szybszą reakcję na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, jak i studentów, zapewniając im uzyskiwanie kompetencji adekwatnych do potrzeb rynku.