NERW 2 PW | Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego

Moduł dotyczy 11 zadań (zadania 21-31), w tym dwóch wydziałowych, w ramach których podnoszone będą kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich oraz kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych, a także rozwijane będą otwarte zasoby edukacyjne oraz systemy informatyczne.

Rozwój i podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich oraz kadry kierowniczej i administracyjnej PW ma znaczący wpływ na jakość funkcjonowania całej uczelni. Dlatego uzupełnienie i poszerzenie prowadzonych już działań w zakresie nowoczesnego zarządzania uczelnią, a także w zakresie podnoszenia umiejętności dydaktycznych, językowych i informatycznych kadr uczelni będzie głównym celem realizowanych zadań.

W ramach tego modułu przewidziano  m.in. wyjazdowe kursy językowe, cykl wysokospecjalistycznych szkoleń w zakresie umiejętności informatycznych dla nauczycieli akademickich Wydziału MEiL, szkolenia w zakresie prowadzenia analiz w inżynierii mechanicznej, czy modelowania obiektów dynamicznych dla nauczycieli akademickich Wydziału SiMR, wizyty studyjno- szkoleniowe oraz studia podyplomowe dla kadry kierowniczej i administracyjnej PW.

Dzięki realizacji Projektu Politechnika Warszawska wprowadzi również zmiany dotyczące  stosowania rozwiązań przyczyniające się do realizacji strategii cyfrowego uczenia się i wykorzystywania najnowszych technologii, np. poprzez rozwój posiadanych systemów i ich integrację (zad. 24 i 26). Ważnym elementem podejmowanych działań jest także rozwijanie posiadanych narzędzi informatycznych i wdrażanie nowych, które przyczynią się do efektywniejszego zarządzania uczelnią (m.in. rozwój USOS, Eduroam, Elektroniczny Obieg Dokumentów).