Sztuka autoprezentacji i prowadzenia dyskusji

Zadanie 44 – Kompetentny wykładowca

 

 
 Opis kursu 

Celem kursu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Politechniki Warszawskiej poprzez rozwój specjalistycznych umiejętności prezentacyjnych w zakresie sztuki autoprezentacji i prowadzenia dyskusji.

Kurs zaplanowano dla 6 grup uczestników:

I. edycja kursu: 28.01, 30.01, 01.02.2019
II. edycja kursu: 05-07.02.2019
III. edycja kursu: 04.03, 11.03, 18.03.2019
IV. edycja kursu: 06.03, 13.03, 20.03.2019

V. edycja kursu: 24-26.06.2019 

Informacje o terminach VI edycji kursu zostaną podane wkrótce.

Cel kursu Podniesienie kompetencji Nauczycieli akademickich w zakresie umiejętnego prezentowania informacji dużej liczbie słuchaczy
Prowadzący dr Mirosław Bujko
Czas trwania 18 godzin lekcyjnych
(1 godzina lekcyjna = 45 minut)
Miejsce Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
Zakres kursu

Warsztat:

- pokazuje jak poprzez odpowiednie wystąpienie zaangażować audytorium, pozyskać jego akceptację i zawładnąć jego emocjami;

- koryguje i doskonali osobiste narzędzia prezentującego – artykulację mowy, działanie ciała, gestu i pracę wzroku;

- uczy tworzenia skutecznej i angażującej formy i dramaturgii wystąpienia;

- odkrywa tajemnicę angażowania i przekonywania audytorium do prezentowanych racji i treści;

- demonstruje i kształtuje narzędzia panowania nad stanem emocjonalnym prezentera;

- pokazuje metody wpływania na świadomość i stany emocjonalne audytorium;

- pokazuje i umożliwia przećwiczenie nowoczesnych narzędzi dydaktyki dorosłych;

- umożliwia autodiagnozę autentyczności i poczucia własnej wartości.

Uzyskane kompetencje

Po ukończonym kursie uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu :

 • efektywnego i właściwego przekazywania informacji,
 • planowania, przygotowania i prowadzenia prezentacji i wystąpienia publicznego,
 • opanowania tremy przed wystąpieniem publicznym,
 • prowadzenia dyskusji i interakcji ze słuchaczami,
 • budowania w dyskusji własnego autorytetu,
 • odpowiedniego stosowania żartów,
 • stosowania ataków i uników w dyskusji, 
 • odpierania zarzutów.
Wymagania względem uczestników projektu

Uczestnicy projektu zobowiązani są do:

 1. Udziału w przynajmniej 80% zajęć
 2. Przeprowadzenia zajęć ze studentami (po ukończeniu kursu) z wykorzystaniem zdobytych umiejętności. Zajęcia należy przeprowadzić jeszcze podczas trwania projektu.
 • Spełnienie tego warunku należy udokumentować np. w sylabusie, karcie egzaminacyjnej, etc.

Przykładowa propozycja tekstu do umieszczenia np. w sylabusie:

„Zajęcia zostały przygotowane i będą prowadzone z wykorzystaniem umiejętności prezentacyjnych”

Dokument wydawany po zakończeniu kursu Uczestnicy, którzy udokumentują spełnienie powyższych wymagań otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 Formatka do pobrania w wersji PDF