NERW 2 PW | Zadanie 11 | Warsztaty z krawiectwa

Warsztaty krawieckie realizowane są w ramach programu PW Makers – podniesienie kompetencji realizacji projektów o potencjale wdrożeniowym

Warsztaty krawieckie realizowane są w ramach programu PW Makers – podniesienie kompetencji realizacji projektów o potencjale wdrożeniowym

W trakcie czterech spotkań będzie można nauczyć się podstaw szycia. Oznacza to, że każdy Uczestnik po ukończeniu kursu będzie w stanie uszyć samodzielnie niezbyt skomplikowane wyroby w oparciu o formę odzieżową.

W kilkuosobowej grupie (5-6 osób) prowadzący pokaże jak prawidłowo obsługiwać maszynę do szycia i jak wykorzystywać jej podstawowe funkcje. Szycie po prostej, po łuku, rysowanie oznaczeń na tkaninie, podstawowe ściegi i czynności krawieckie, to wiedza, która zostanie w praktyce przećwiczona.

W trakcie trwania kursu studenci pod okiem prowadzącego uszyją „nerkę” z wodoodpornej tkaniny.

Prowadzący

Agnieszka Kacperska-Gałązka

 

Ramowy program warsztatów krawieckich:

 1. ZAPOZNANIE Z MASZYNĄ DO SZYCIA
 • zapoznanie się z podstawową terminologią krawiecką i narzędziami niezbędnymi do szycia
 • przygotowanie maszyny do szycia do pracy– nawlekanie nici na maszynę, nawijanie nici na małą szpulkę, regulacja naprężenia nici, regulacja gęstości ściegu
 • zapoznanie z podstawowymi rodzajami szwów niezbędnych do rozpoczęcia szycia wyrobów odzieżowych z omówieniem i wskazaniem ich zastosowania
 1. PODSTAWY KROJENIA TKANINY I SZYCIA WYROBU
 • czym jest forma odzieżowa
 • ułożenie formy odzieżowej na tkaninie i skrojenie tkaniny
 • zasady działania overlocka
 • uszycie mało skomplikowanego wyrobu (np. plecak)

III: PRAKTYCZNE UTRWALENIE ZDOBYTYCH WIADOMOŚCI

 • skrojenie bardziej skomplikowanego wyrobu w oparciu o formę odzieżową
 • rozpoczęcia wyrobu – przygotowanie maszyny, opracowanie kolejności czynności

IV: CIĄG DALSZY SZYCIA WYROBU

 • zszywanie poszczególnych elementów
 • zapoznanie się z prasowaniem międzyoperacyjnym
 • wykończenie wyrobu i prasowanie

 

Zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa:

 • Posiadanie statusu studenta zarejestrowanego na jednym z czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I lub II stopnia Politechniki Warszawskiej
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 • Wypełnienie i przekazanie do Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców CZIiTT PW,   Oświadczenia uczestnika projektu, zgodnie z Regulaminem rekrutacji
 • Przystąpienie do badania kompetencji przed rozpoczęciem szkolenia i po zakończeniu szkolenia (bilans kompetencji)

 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zostały uwzględnione w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 11: PW Makers – podniesienie kompetencji realizacji projektów o potencjale wdrożeniowym wśród studentów. Realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój w związku z realizacją projektu pn. „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.