Zadanie 36

Realizacja programu UnistartApp

O kursie UnistartApp

UnistartApp jest kursem organizowanym po raz drugi (wersja pilotażowa odbyła się w roku akademickim 2015/2016 przy innych założeniach) przy współpracy jednostek akademickich i firmy Orange. Skierowany jest głównie do studentów Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Wydziału Elektrycznego, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Zarządzania. Kurs oparty jest o metodyki problem based learning oraz design thinking. Problemy, z którymi zmierzą się studenci pracujący w kilkuosobowych, interdyscyplinarnych zespołach zlecane są przez partnera biznesowego i/lub jednostkę samorządu terytorialnego. Nad wszystkim czuwać będą specjaliści w zakresie tworzenia aplikacji informatycznych oraz modeli biznesowych.

Projekt obejmuje zazwyczaj fazy: planowania, research’u, tworzenia konceptu, opracowania modelu biznesowego, tworzenia produktu informatycznego i jego rozwoju. Fazy projektu prototypowania, montażu i testowania są silnie związane z praktycznym doświadczeniem w uczeniu się.

Ważnym założeniem UnistartApp jest praca w kilkuosobowych zespołach złożonych ze studentów różnych Wydziałów przy wsparciu specjalistów w zakresie tworzenia aplikacji informatycznych oraz modeli biznesowych. 

Tematy projektów

Tematy projektów zgłaszane są przez partnerów biznesowych i/lub jednostki samorządu terytorialnego. Zgłaszane tematy wynikają z problemów z jakimi partnerzy projektu borykają się na co dzień.

Uczestnicy kursu UnistartApp

Grupą docelową kursu UnistartApp są studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Wydziału Elektrycznego, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Kurs skierowany jest zwłaszcza do studentów zainteresowanych tworzeniem aplikacji i platform ICT, rozwiązań geoinformacyjnych oraz ich komercjalizacją.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie niesie ze sobą wkroczenie na rynek pracy, uczestnictwo w kursie UniStartApp pozwoli studentom nie tylko na zapoznanie się z kulturą pracy zespołowej, lecz także pozwoli opracować model biznesowy i wdrażać go w formie firmy typu start-up lub spin-off.

Ważnym aspektem realizacji projektu jest także współpraca z firmą Orange, która ułatwia akcelerację i inkubację powstających rozwiązań informatycznych oraz dysponuje szerokim zespołem wsparcia biznesowego dla grup studenckich.

Koordynatorem kursu jest zespół rektorski ds. innowacyjnych form kształcenia (INFOX PW), jednak zaangażowani są w niego także naukowcy z pięciu wydziałów Politechniki Warszawskiej: prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), mgr inż. Rajmund Kożuszek (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), dr hab. inż. Jarosław Domański, prof. PW (Wydział Zarządzania), dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW (Wydział Geodezji i Kartografii), dr inż. Agnieszka Turek (Wydział Geodezji i Kartografii), dr inż. Marcin Luckner (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych), dr inż. Waldemar Graniszewski (Wydział Elektryczny).

Uczestnicy projektu są objęci badaniem Bilansu Kompetencji, w celu określenia stanu ich kompetencji przed oraz po zakończeniu udzielania wsparcia. Badanie prowadzone jest przez Dział Badań i Analiz CZIiTT PW. 

 

Kontakt:

Kierownik: dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska

Kierownik Działu Innowacyjności Młodych Naukowców

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Przewodnicząca zespołu rektorskiego ds. innowacyjnych form kształcenia INFOX PW

Tel.: 22 234 + wew. 14 24

e-mail: k.kurowska.wilczynska@pw.edu.pl

 

dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW

Członek Zespołu Rektorskiego ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX PW

Kierownik Zakładu Kartografii na Wydziale Geodezji i Kartografii w Politechnice Warszawskiej 

tel. : 22 234 + wew. 55 90

e-mail: r.olszewski@gik.pw.edu.pl