NERW 2 PW | Zaproszenie do udziału w procesie coachingowym

NERW 2 PW | Zaproszenie do udziału w procesie coachingowym

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej - liderów/kierowników zespołów, do udziału w rekrutacji, w wyniku której wybrane zespoły otrzymają możliwość udziału w procesie coachingowym (zespołowym, dla członków wybranego zespołu i indywidualnym dla lidera/kierownika zespołu). 

 

Celem udziału w procesie coachingowym jest podniesienie efektywności współpracy i komunikacji wewnątrz zespołu, a także podniesienie efektywności działań zarządczych lidera/kierownika i tym samym podniesienie jakości zarządzania zespołami w Politechnice Warszawskiej.

Szczegółowe informacje na temat procesu dostępne są na stronie zadania 25.

Aby wziąć udział w rekrutacji lider/kierownik danego zespołu powinien:

1) wypełnić formularz on-line: 

https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/survey/index/sid/116729/newtest/Y/lang/pl 

2) przesłać w wersji elektronicznej na adres dwe.cziitt@pw.edu.pl:

  • uzasadnienie powodów ubiegania się o udział w procesie coachingowym z uwzględnieniem informacji wyszczególnionych w Regulaminie Rekrutacji, par.4. ust. 2, (max. jedna strona A4),
  • listę członków zespołu, którzy wyrazili zgodę na udział we wsparciu (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Warunkiem obligatoryjnym uczestnictwa w procesie jest przekazanie Oświadczenia uczestnika Projektu wraz z zakresem danych osobowych i zgodą na ich przetwarzanie (załącznik nr 1 do Regulaminu) przez wszystkich uczestników procesu we wskazanym terminie (po otrzymaniu informacji o przyznaniu udziału we wsparciu).

Zasady rekrutacji zostały szczegółowo opisane w „Regulaminie rekrutacji do procesu coachingowego”. 

Dokumenty do pobrania tutaj:

Regulamin rekrutacji

Zał. 1 - Oświadczenie uczestnika projektu wraz z zakresem danych osobowych

Zał. 2 - Lista uczestników procesu coachingowego

 

Termin przesyłania zgłoszeń: 11.01.2022 r.

 

 

Wsparcie realizowane jest w ramach zadania nr 25 „Nowoczesne zarządzanie uczelnią”, projektu „NERW2 PW. Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl

tel. 22 234 14 71