NERW PW | Szkolenia dla NA: PBL i teamworking - realizacja online (luty 2022)

NERW PW | Szkolenia dla NA: PBL i teamworking - realizacja online (luty 2022)

Dział Wsparcia Edukacji serdecznie zaprasza nauczycieli akademickich PW (prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami I lub II stopnia) na zdalnie prowadzone szkolenie pn. Problem Based Learning i teamworking (2 dni), które odbędzie się w terminie: 16-17.02 lub 17-18.02.2022 r. Szkolenie w dodatkowym terminie zostało zaproponowane w odpowiedzi na prośby kierowane ze strony pracowników Uczelni. Rekrutacja trwa do 9 lutego (do końca dnia).

Termin szkolenia (2 spotkania online):

wariant nr 1: 16-17.02.2022 r. (środa i czwartek) w godz. 9:00-12:30

lub

wariant nr 2: 17-18.02.2022 r. (czwartek i piątek) w godz. 9:00-12:30

Szkolenie zostanie zrealizowane w terminie (wariant nr 1 lub wariant nr 2) pasującym większej liczbie osób, które wypełnią formularz zgłoszeniowy do 9.02.2022 r. 

Rekrutacja:

Zgłoszenia przyjmowane są do środy 9 lutego (do końca dnia)

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/379946?lang=pl

W przypadku problemów z przesłaniem ankiety, prosimy o otwieranie linku do ankiety w przeglądarce w trybie "incognito".

Opis szkolenia:

https://nerw.pw.edu.pl/Zadania-projektow-oferta/Szkolenie-Problem-Based-Learning-i-teamworking 

Program szkolenia zrealizowano w trakcie intensywnego kursu w zakresie innowacyjnych form kształcenia (5 lub 6 dni). Uczestnicy, którzy wzięli udział w kursie intensywnym nie mogą skorzystać ze wskazanego szkolenia.

Uczestnicy szkolenia*:

nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia dydaktyczne ze studentami (I lub II stopnia) z jednostek: KNEiS, SJO, WArch, WBMiP, WF, WGiK, WIBHiIŚ, WIL, WMT, WSiMR, WT.

*Kursy z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych dedykowane są nauczycielom akademickim wydziałów PW, które nie uczestniczyły w poprzednim projekcie „Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania”.

Regulamin rekrutacji:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji.

Wymagania względem uczestników Projektu – nauczycieli akademickich podnoszących kompetencje:
  • Zgłoszenie się poprzez Formularz (linki do Formularzy zamieszczono powyżej).
  • Złożenie Oświadczenie uczestnika Projektu i przekazanie danych osobowych.
  • Wzięcie udziału przynajmniej w 80% zajęć w ramach wybranego kursu.
  • Przeprowadzenie zajęć ze studentami (min. 1 semestr) z wykorzystaniem nabytych kompetencji, w okresie realizacji Projektu (zajęcia muszą się rozpocząć do końca października 2022 r.), co zostanie udokumentowane, np. w sylabusie, karcie egzaminacyjnej przedmiotu etc.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl

tel.: 22 234 14 71.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój - Współpraca, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).