Rozstrzygnięcie I edycji konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Rozstrzygnięcie I edycji konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW informuje o zakończeniu oceny wniosków złożonych w I edycji konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW w ramach zadania 45 projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.

Ocena merytoryczna przeprowadzona została przez Komisję konkursową w oparciu o kryteria zawarte w § 2 ust. 4 Regulaminu konkursu. Ostatecznie Prorektor ds. studiów Politechniki Warszawskiej zatwierdził do finansowania 16 wniosków na kwotę ok. 220 tys. PLN, spośród 23 złożonych.

Nauczyciele akademiccy PW w ramach przyznanych stypendiów wyjadą do 15 ośrodków zagranicznych w 12 krajach: North-West University, School of Economics and Management (Chiny), Vilniaus universitetas (Litwa), Loyola Marymount University (USA), American University of Beirut (Liban), University of British Columbia (Kanada), Politecnico di Milano (Włochy), University of Western Ontario (Kanada), National Technical University of Ukraine (Ukraina), Liverpool John Moores University (Wielka Brytania), Waseda University (Japonia), Stanford University (USA), Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia), Technische Universität Berlin (Niemcy), Tokai University (Japonia), Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá (Kolumbia). 

Mapa_1
000

Finansowanie zagranicznych staży dydaktycznych w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” obejmuje: stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania na okres realizacji stażu dydaktycznego, ubezpieczenie oraz koszty przejazdu

Głównym celem zadania 45 jest podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej poprzez umożliwienie im wyjazdów na staże dydaktyczne do ośrodków zagranicznych. 

Kolejna edycja konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne planowana jest na wrzesień 2019 r. Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://nerw.pw.edu.pl/Zadania-projektow-oferta/Zadanie-45