Rozstrzygnięcie II edycji konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW informuje o zakończeniu oceny wniosków złożonych w II edycji konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW w ramach zadania 45 projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.

Ocena merytoryczna przeprowadzona została przez Komisję konkursową w oparciu o kryteria zawarte w § 2 ust. 4 Regulaminu konkursu. Ostatecznie Prorektor ds. studiów Politechniki Warszawskiej zatwierdził do finansowania 18 wniosków na kwotę ok. 200 tys. PLN, spośród 21 złożonych.

Nauczyciele akademiccy PW w ramach przyznanych stypendiów wyjadą do 16 ośrodków zagranicznych w 11 krajach: Universidade Nova de Lisboa (Portugalia), Aalborg University (Dania), Uniwersytet Boloński (Włochy), Liverpool John Moores University (Wielka Brytania), Technische Universität Wien (Austria), Florida Gulf Coast University (USA), IESE Business School – Barcelona (Hiszpania), Politechnika Narodowa w Atenach (Grecja), Politecnico di Torino (Włochy), University of Calabria (Włochy), University of South Carolina (USA), Architectural Association School of Architecture (Wielka Brytania), Universitat de Barcelona (Hiszpania), Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska (Ukraina), Queen Margaret University (Wielka Brytania), University of Wuppertal (Niemcy), Queensland University of Technology (Australia).

Finansowanie zagranicznych staży dydaktycznych w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” obejmuje: stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania na okres realizacji stażu dydaktycznego, ubezpieczenie oraz koszty przejazdu

Głównym celem zadania 45 jest podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej poprzez umożliwienie im wyjazdów na staże dydaktyczne do ośrodków zagranicznych. 

Kolejna edycja konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne planowana jest na marzec/kwiecień 2019 r. Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://nerw.pw.edu.pl/Zadania-projektow-oferta/Zadanie-45