Rozstrzygnięcie III edycji konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Rozstrzygnięcie III edycji konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW informuje o zakończeniu oceny wniosków złożonych w III edycji konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW w ramach zadania 45 projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.

Ocena merytoryczna przeprowadzona została przez Komisję konkursową w oparciu o kryteria zawarte w § 2 ust. 4 Regulaminu konkursu. Ostatecznie Prorektor ds. studiów Politechniki Warszawskiej zatwierdził do finansowania 7 wniosków na kwotę ok. 70 tys. PLN, spośród 11 złożonych.

Nauczyciele akademiccy PW w ramach przyznanych stypendiów wyjadą do 7 ośrodków zagranicznych:

  • Universitat Oberta de Catalunya (Hiszpania)
  • Faculdade de Arquitetura Universidade de Lisboa (Portugalia)
  • Architectural Association School of Architecture (Wielka Brytania)
  • Eindhoven University of Technology, Department of the Built Environment (Niderlandy)
  • Politechnika w Libercu (Czechy)
  • École de Chaillot (Francja)
  • Aalto University - Aalto Design Factory (Finlandia)

Finansowanie zagranicznych staży dydaktycznych w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” obejmuje: stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania na okres realizacji stażu dydaktycznego, ubezpieczenie oraz koszty przejazdu

Głównym celem zadania 45 jest podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej poprzez umożliwienie im wyjazdów na staże dydaktyczne do ośrodków zagranicznych. 

Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://nerw.pw.edu.pl/Zadania-projektow-oferta/Zadanie-45