NERW 2 PW | Zadanie 11 | Warsztaty Elektronika z Arduino

Warsztaty „Elektronika z Arduino” realizowane są w ramach programu PW Makers  podniesienie kompetencji realizacji projektów o potencjale wdrożeniowym.

W trakcie trzydniowych warsztatów stacjonarnych Uczestnicy będą mieli szansę pogłębić wiedzę i umiejętności z elektroniki z wykorzystaniem Arduino zdobyte podczas warsztatów na poziomie podstawowym.

Prowadzący

Andrzej Manujło, Krzysztof Hackiewicz

W trakcie warsztatów Elektronika z wykorzystaniem Arduino na poziomie rozrzeszonym Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu:

  • obsługa i rysowanie figur  na wyświetlaczu graficznym OLED,
  • implementacja matematycznych rozwiązań tj. spirala Ulama na wyświetlaczu OLED,
  • pisanie oprogramowania pod wymóg obniżonego zużycia energii (np. zasilanie bateryjne urządzeń IoT),
  • pisanie gier na mikrokontroler,
  • projekty chmurowe i IoT (integracja z chmurą google),
  • urządzenia IoT z LoRaWAN (darmowy protokół transmisji małych porcji danych - z czujników, o zasięgu do 20km),
  • przerwania, wielowątkowość i wstęp do systemów czasu rzeczywistego,
  • akcelerometr - zastosowania w praktyce,
  • liczby losowe i ich generacja – mini projekt kostka do gry,
  • stworzenie własnego kalkulatora – mini projekt z obsługą klawiatury i wyświetlacza.

 

Zajęcia przeznaczone są dla studentów Politechniki Warszawskiej, którzy wcześniej wzięli udział w warsztatach na poziomie podstawowym lub posiadających wiedzę z zakresu elektroniki i Arduino.

 

Zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa:

ü  Posiadanie statusu studenta zarejestrowanego na jednym z czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I lub II stopnia Politechniki Warszawskiej.

ü  Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

ü  Wypełnienie i przekazanie do Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców CZIiTT PW,   Oświadczenia uczestnika projektu, zgodnie z Regulaminem rekrutacji.

ü  Przystąpienie do badania kompetencji przed rozpoczęciem warsztatów i po ich zakończeniu (bilans kompetencji).