NERW 2 PW | Zadanie 11 | Projektowanie i prototypowanie

Warsztaty „Projektowanie i prototypowanie” realizowane są w ramach programu PW Makers  podniesienie kompetencji realizacji projektów o potencjale wdrożeniowym.

W trakcie trzydniowych warsztatów stacjonarnych Uczestnicy będą mieli szansę pogłębić wiedzę i umiejętności z modelowania, obsługi drukarki i jej oprogramowania oraz realizacji samodzielnych wydruków.  

Prowadzący

Arkadiusz Czerwiński

W trakcie warsztatów Projektowanie i prototypowanie uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu

  • obecnych możliwości nisko kosztowego prototypowania części maszyn i elementów przy pomocy maszyn sterowanych numerycznie takich jak m.in drukarki 3D czy frezarki CNC,
  • oprogramowania Fusion 360 w zakresie modelowania, przygotowywania programów/dokumentacji dla maszyn służących do wytworzenia zaprojektowanych części, zasad i praktyk przy tworzeniu modelów i dokumentacji w zależności od techniki wytwarzania,
  • projektowania i wykonania części  w danej technice prototypowania,
  • analizy przygotowanej dokumentacji/programu do maszyny pod kątem możliwości wykonawczych,
  • realizacji własnego, funkcjonalnego, projektu od modelowania po dokumentację/program wykonawczy i wykonanie przy wykorzystaniu funkcji dostępnych w Fusion 360

W zależności od stopnia zaawansowania uczestników danego szkolenia, jak i projektów wykonywanych podczas szkolenia, program warsztatów może zostać rozszerzony o następujące tematy:

  • programy specjalistyczne pod dane techniki wytwarzania,
  • inne programy do modelowania z zaletami/wadami i wymogiem ich zastosowania,
  • fotogrametria w prototypowaniu.

Zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa:

ü  Posiadanie statusu studenta zarejestrowanego na jednym z czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I lub II stopnia Politechniki Warszawskiej.

ü  Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

ü  Wypełnienie i przekazanie do Działu Koordynacji Projektów CPR PW,   Oświadczenia uczestnika projektu, zgodnie z Regulaminem rekrutacji.

ü  Przystąpienie do badania kompetencji przed rozpoczęciem warsztatów i po ich zakończeniu (bilans kompetencji).