NERW 2 PW | Zadanie 11 | Warsztaty Elektroniki

Warsztaty Elektronika z Arduino realizowane są w ramach programu PW Makers  podniesienie kompetencji realizacji projektów o potencjale wdrożeniowym

W trakcie trzech spotkań stacjonarnych Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności wystarczające do rozpoczęcia realizacji własnych projektów z wykorzystaniem mikrokontrolerów Arduino oraz podstawy do opanowania pracy z innymi systemami sterowania.

W niewielkiej grupie prowadzący przeprowadzi uczestników przez proces instalacji i konfiguracji środowiska Arduino a następnie pomoże zrealizować pierwsze mikroprojekty. Zdobyta wiedza i umiejętności będą utrwalane i rozwijane na kolejnych zajęciach przewidujących realizację projektów opartych na własnych pomysłach.

Prowadzący

Andrzej Manujło, Krzysztof Hackiewicz, Zygmunt Skiba

Ramowy program warsztatów Elektronika, podstawy Arduino:

    I.            ZAPOZNANIE ZE ŚRODOWISKIEM ARDUINO

 • zapoznanie się z funkcjonalnością i konstrukcją mikrokontrolera
 • instalacja środowiska do programowania i jego konfiguracja
 • praktyczne opanowanie komunikacji, układów wejścia / wyjścia i realizacja miniprojektu sygnalizacji świetlnej z zastosowaniem Arduino

                    

  II.            PODSTAWY MODUŁÓW I CZUJNIKÓW W TEORII I PRAKTYCE

 • praktyczne wykorzystanie wejść i wyjść dostępnych w Arduino
 • przegląd dostępnych modułów wykonawczych i czujników
 • konfiguracja komunikacji mikrokontrolera z elementami zewnętrznymi

   III.            REALIZACJE INSTRUKCJI WARUNKOWYCH if ORAZ PĘTLI for

 • zapoznanie z elementami języka programowania i ich zastosowaniem
 • poznanie składni kodu i zastosowanie go w prostych funkcjach
 • transmisja kodu do mikrokontrolera i testy jego poprawności

  IV.             BUDOWA MINIPROJEKTU WEDŁUG WŁASNEGO POMYSŁU

 • wybór tematu projektu i środków jego realizacji fizycznej oraz programowej
 • dobór elementów peryferyjnych do funkcji projektu
 • zestawienie, zaprogramowanie i rozruch projektu

 

Zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa:

 • Posiadanie statusu studenta zarejestrowanego na jednym z czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I lub II stopnia Politechniki Warszawskiej
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 • Wypełnienie i przekazanie do Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców CZIiTT PW,   Oświadczenia uczestnika projektu, zgodnie z Regulaminem rekrutacji
 • Przystąpienie do badania kompetencji przed rozpoczęciem szkolenia i po zakończeniu szkolenia (bilans kompetencji)