Zadanie 32

KURSY Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

KURSY W WARSZAWIE

Celem zadania  jest podniesienie kompetencji studentów Politechniki Warszawskiej w zakresie znajomości języków obcych oraz umożliwienie im uzyskania renomowanego certyfikatu potwierdzającego znajomość j. angielskiego (CAE lub IELTS).

W ramach projektu prowadzone są  kursy przygotowujące do zdania wybranego egzaminu:

  • Certificate in Advanced English (CAE) – dla studentów studiów stacjonarnych, którzy chcieliby uzyskać stosowne potwierdzenie umiejętności językowych certyfikatem rozpoznawanym na rynku pracy, Certyfikat CAE otwiera możliwość podjęcia studiów i szkoleń za granicą.
  • IELTS ACADEMIC – dla studentów studiów stacjonarnych przed wyjazdem zagranicznym, którzy stoją przed koniecznością udokumentowania swojej znajomości języka akademickiego tymże certyfikatem (warunek wyjazdu zagranicznego).

KURSY W PŁOCKU

Celem zadania jest ugruntowanie posiadanych umiejętności językowych i poszerzenie ich o zagadnienia języka specjalistycznego, umożliwiające czytanie literatury w języku angielskim, prezentowanie wyników swoich badań w formie ustnej i pisemnej, jak również sprawne komunikowanie się w języku angielskim w sytuacjach biznesowych takich, jak m.in. zakupy w przedsiębiorstwach zagranicznych, przygotowanie własnej oferty w języku obcym, negocjacje handlowe.

W ramach zadania prowadzone są kursy Business English.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.sjo.pw.edu.pl/projekt-nerw/informacje/o-projekcie-nerw/

Uczestnicy projektu są objęci badaniem Bilansu Kompetencji, w celu określenia stanu ich kompetencji przed oraz po zakończeniu udzielania wsparcia. Badanie prowadzone jest przez Dział Badań i Analiz CZIiTT PW.