Zadanie 35

Realizacja przedmiotu Product Development Project (PdP)

W ramach Zadania 35. Warsaw Design Factory (https://wdf.pw.edu.pl), tworzone przez Zespół Rektorski ds. Innowacyjnych Form Kształcenia Politechniki Warszawskiej (INFOX PW) http://infox.pw.edu.pl i Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców Centrum Zarządzania Innowacyjnością i Transferem Technologii (DRIMn CZIiTT) , do końca września 2021 r. zrealizuje trzy edycje przedmiotu Product Development Project (PdP)

 

O kursie PdP

PdP jest kursem zapoczątkowanym dwadzieścia dwa lata temu w Aalto University w Helsinkach (Finlandia). Obecnie jest koordynowany przez Aalto Design Factory (http://pdp.fi)  wraz z partnerami z całego świata. W poprzedniej edycji (2018/2019) brały udział uniwersytety z: Polski, Stanów Zjednoczonych, Australii, Brazylii, Estonii, Indii, Korei, Łotwy i Portugalii. PdP jest skierowany do studentów inżynierii, wzornictwa przemysłowego oraz szkół biznesu, ale uczestnikami mogą być także studenci innych kierunków. Kurs oparty jest o innowacyjne metodyki kształcenia takie jak problem based learning oraz design thinking. Wyzwania projektowe zlecane są przez partnerów biznesowych. Projekt obejmuje zazwyczaj fazy: planowania, research’u, tworzenia koncepcji, podejmowania decyzji, komputerowego wspomagania projektowania i rozwoju, prototypowania, montażu i testowania. Wynikiem projektu jest w pełni funkcjonalny prototyp produktu. Fazy projektu prototypowania, montażu i testowania są silnie związane z praktycznym doświadczeniem w uczeniu się. Ważnym założeniem programu PdP jest to, że zespoły projektowe są międzynarodowe, tworzone są we współpracy pomiędzy Uniwersytetem Aalto oraz uniwersytetem zdalnym (w tym przypadku Politechnika Warszawska). Dzięki takiemu połączeniu, osoby należące do zespołu są co najmniej 2 narodowości, a w praktyce, ze względu na szeroką współpracę uniwersytetu Aalto z innymi uczelniami z całego świata, liczba narodowości jest większa. Ponadto zakłada się, że wybrani absolwenci kursu opiekują się i służą swoim doświadczeniem uczestnikom kolejnych edycji kursu. Działania odbywają się przy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, tym samym wpisując się w tzw. trzecią misję uczelni i są elementami długofalowej strategii uczelni wsparcia studentów w nabywaniu odpowiednich kompetencji.

 

Uczestnicy projektu

Grupa docelowa uczestników kursu PdP to studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia. Duża ich liczba wejdzie na rynek pracy jako potencjalni pracownicy lub osoby rozpoczynające własną działalność gospodarczą. Studenci oczekują tego, że studia pomogą im przygotować się do wejścia na rynek pracy, nie tylko przekazując wiedzę, ale także widzą potrzebę uzupełnienia jej o dodatkowe umiejętności i kompetencje. Uczestnictwo w kursie PdP pozwoli studentom nie tylko na zapoznanie się z kulturą pracy w międzynarodowym, interdyscyplinarnym zespole, ale także na rozwiązanie zaproponowanego przez partnera biznesowego zagadnienia. Ponadto jako że studenci komunikują się i piszą raport w języku angielskim, uczestnictwo w projekcie pozwala na szlifowanie tego języka. Program PdP pozwala studentom na rozwijanie umiejętności podejmowania różnych ról w międzynarodowym zespole. Osoba uczestnicząca w programie PdP powinna być chętna do pracy w międzynarodowym zespole, samodzielnie i wydajnie zarządzać swoim czasem pracy, być odporna na sytuacje stresowe. Ponadto, studenci rozwijają umiejętność rozmowy z przedstawicielami partnera biznesowego, którzy uczestniczą w konsultacjach dotyczących głównych kierunków projektu.

 

Tematy projektów

Tematy projektów zgłaszane są przez firmy, zazwyczaj są to duże, międzynarodowe przedsiębiorstwa, a zgłaszane tematy wynikają z problemów z jakimi boryka się dana firma. Nasze grupy dotychczas pracowały nad wyzwaniami firm: Fiskars, Lindström, Murata Manufacturing, Rapala i Trenox. Dla firmy Rapala opracowany został prototyp przynęty zmieniającej barwy na żądanie wędkarza, zaś dla firmy Trenox studenci zbudowali testbed placu budowy, przeznaczony do testowania oprogramowania antykolizyjnego dla dźwigów.

 

 

Realizacja projektów

Projekt realizowany jest od października do maja (dwa semestry). Na początku projektu studenci wyjeżdżają na tygodniowy kick-off do Aalto Design Factory, podczas którego zapoznają się z tematyką projektu, metodyką jego realizacji, poznają członków swojego zespołu, a także ustalają harmonogram prac.

 

 

Po powrocie, studenci pracują nad zadaniami, kontaktując się z członkami swojego zespołu za pomocą narzędzi wspomagających pracę zdalną. Na zakończenie projektu, w maju, studenci jadą ponownie do Aalto Design Factory, gdzie przygotowują wystawę swoich produktów, uczestniczą w gali finałowej oraz w wystawie. Gala finałowa jest wydarzeniem otwartym, w którym uczestniczą: studenci, przedstawiciele firm i inni.

 

Ze strony Politechniki Warszawskiej, w realizację zadania zaangażowani są członkowie zespołu rektorskiego ds. innowacyjnych form kształcenia (INFOX PW), w szczególności mgr Katarzyna Bargieł oraz dr inż. Piotr Pałka.

Uczestnicy projektu są objęci badaniem Bilansu Kompetencji, w celu określenia stanu ich kompetencji przed oraz po zakończeniu udzielania wsparcia. Badanie prowadzone jest przez Dział Badań i Analiz CZIiTT PW. 

Kontakt:

Kierownik zadania: dr inż. Piotr Pałka

Członek Zespołu Rektorskiego ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX PW

Adiunkt w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej w Politechnice Warszawskiej 

tel. : 22 234 + wew. 76 48

e-mail: p.palka@ia.pw.edu.pl

 

mgr Katarzyna Bargieł 

Członek Zespołu Rektorskiego ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX PW