Szkolenia dla NA: um. prezentacyjne i innowacyjne formy kształcenia (czerwiec i lipiec 2021)

Szkolenia dla NA

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla nauczycieli akademickich PW (prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami I lub II stopnia), które odbędą się w czerwcu i lipcu 2021 r. Ze względu na epidemię prawie wszystkie kursy (oprócz jednego szkolenia z emisji głosu) planowane są w trybie nauczania zdalnego (online). Rekrutacja podstawowa trwała do wtorku 08.06.2021 r. (do końca dnia). Od 9 czerwca trwa rekrutacja uzupełniająca na pozostałe wolne miejsca i listę rezerwową na szkolenia, na które zapełniono wszystkie dostępne miejsca. 

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW serdecznie zaprasza nauczycieli akademickich PW do udziału w bezpłatnych kursach, realizowanych w ramach projektu NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój - Współpraca, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). 

W czerwcu i lipcu 2021 r. oferujemy Państwu następujące szkolenia, które oprócz jednej edycji szkolenia z emisji głosu będą prowadzone zdalnie:

SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH WYDZIAŁÓW PW:

1. [ZAPISY ZAKOŃCZONE] Sztuka autoprezentacji i prowadzenia dyskusji (24 godz. lek.) w terminie 21-23.06.2021 r. (poniedziałek-środa) w godz. 9:00-16:15 [OPIS KURSU].

2. Emisja głosu i dykcja (18 godz. lek.) [OPIS KURSU] w terminach:

- [ZAPISY ZAKOŃCZONE] grupa 1 (online): 22-24.06.2021 r. (wtorek-czwartek) w godz. 9:00-14:45,

- [ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ] grupa 2 (stacjonarnie lub ew. online): 6-8.07.2021 r. (wtorek-czwartek) w godz. 9:00-14:45

Link do formularza zgłoszeniowego na szkolenia nr 1-2: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/329574?lang=pl
W przypadku problemów z przesłaniem ankiety, prosimy o otwieranie linku do ankiety w przeglądarce w trybie "incognito".

SZKOLENIA W ZAKRESIE INNOWACYJNYCH UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNYCH DLA WYBRANYCH WYDZIAŁÓW PW* I TYLKO DLA TYCH OSÓB, KTÓRE JESZCZE NIE WZIĘŁY UDZIAŁU W INTENSYWNYM KURSIE W ZAKRESIE INNOWACYJNYCH FORM KSZTAŁCENIA (5 LUB 6 DNI KURSU):

3. [ZAPISY ZAKOŃCZONE] Problem Based Learning i teamworking** (8 godz. lek.) w terminie 16.06.2021 r. (środa) w godz. 9:00-16:30 [OPIS KURSU].

4. Podejście biznesowe do dydaktyki** (8 godz. lek.) [OPIS KURSU] w terminach:

- [BRAK URUCHOMIENIA GRUPY] grupa 1: 17.06.2021 r. (czwartek) w godz. 9:00-16:00,

- [WOLNE MIEJSCA] grupa 2: 25.06.2021 r. (piątek) w godz. 9:00-16:00.

5. Design Thinking w dydaktyce** (16 godz. lek.) [OPIS KURSU] w terminach:

- [ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ] grupa 1: 1-2.07.2021 r. (czwartek-piątek) w godz. 9:00-16:30,

- [WOLNE MIEJSCA] grupa 2: 8-9.07.2021 r. (czwartek-piątek) w godz. 9:00-16:30.

Link do formularza zgłoszeniowego na szkolenia nr 3-5: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/925443?lang=pl  

W przypadku problemów z przesłaniem ankiety, prosimy o otwieranie linku do ankiety w przeglądarce w trybie "incognito".

*Kursy z zakresu umiejętności prezentacyjnych dedykowane są nauczycielom akademickim wszystkich wydziałów PW, pozostałe kursy wydziałom, które nie uczestniczyły w poprzednim projekcie „Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania”.

** Program szkolenia zrealizowano w trakcie intensywnego kursu w zakresie innowacyjnych form kształcenia (5 lub 6 dni). Uczestnicy, którzy wzięli udział w kursie intensywnym nie mogą skorzystać ze wskazanego szkolenia.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji. Zaznaczamy, że nabyte w czasie kursów umiejętności należy wdrożyć na zajęciach ze studentami, zajęcia muszą mieć wymiar co najmniej jednego semestru (rozpoczętego po zakończeniu otrzymywania wsparcia w projekcie), a zajęcia te należy przeprowadzić do końca czerwca 2022 r.

BARDZO WAŻNE!!!

Wymagania względem uczestników Projektu – nauczycieli akademickich podnoszących kompetencje:

  • Zgłoszenie się poprzez Formularz (linki do Formularzy zamieszczono powyżej).
  • Złożenie Oświadczenie uczestnika Projektu i przekazanie danych osobowych.
  • Wzięcie udziału przynajmniej w 80% zajęć w ramach wybranego kursu.
  • Przeprowadzenie zajęć ze studentami (min. 1 semestr) z wykorzystaniem nabytych kompetencji, w okresie realizacji Projektu (zajęcia muszą się odbyć do końca czerwca 2022 r.), co zostanie udokumentowane, np. w sylabusie, karcie egzaminacyjnej przedmiotu etc.

Przesłane zgłoszenia stanowić będą podstawę do stworzenia list uczestników poszczególnych kursów. Listy uczestników, zatwierdzone ostatecznie przez Kierownika Projektu, zostaną ogłoszone niezwłocznie po ustaleniu liczby osób pomyślnie zrekrutowanych na poszczególne kursy. Kursy zostaną uruchomione w przypadku zebrania minimalnej liczby uczestników, tj. 8 osób/kurs.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl

tel.: 22 234 14 71.