NERW 2 PW - zadanie 16

Celem zadania nr 16 Warsztaty szkoleniowe dla studentów w zakresie wykorzystania specjalistycznego oprogramowania w projektowaniu i obliczeniach jest podniesienie specjalistycznych kompetencji cyfrowych studentów czterech ostatnich semestrów studiów I i II stopnia Politechniki Warszawskiej poprzez realizację następujących działań:

 

 

30 h warsztaty szkoleniowe dla studentów
 Badania społeczne jako podstawa do projektowania User Experience

Jeśli chcesz wiedzieć czym jest budowanie pozytywnych doświadczeń oraz poznać szczegóły  projektowania zorientowanego na użytkowników w praktyce ten kurs jest dla Ciebie!

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką badań w obszarze User Experience, których zadaniem jest sprawdzenie interfejsu strony/aplikacji pod względem funkcjonalności, designu, przejrzystości i intuicyjności oraz szaty graficznej projektu. Wynikiem badania UX są rekomendacje usprawniające koncept lub pozwalające na optymalizację już dostępnej usługi/produktu. W ramach kursu, uczestnicy poznają metody i techniki badawcze z przykładami ich praktycznego zastosowania, za pomocą których można uzyskać informacje na temat zachowań oraz potrzeb klientów, tak aby tworzyć przemyślane produkty i usługi (oparte na wiedzy, a nie przeczuciach).

W kursie zostaną uwzględnione takie elementy jak:

1. Rola badań społecznych w procesie projektowania UX

2. Przygotowanie do badań z użytkownikami (planowanie, dobór próby)

3. Badania potrzeb użytkowników w projektowaniu produktów/usług (metody i techniki)

4. Analiza wyników i testowanie opracowanych rozwiązań.

Kurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem profesjonalnej infrastruktury, w której na co dzień prowadzone są projekty badawcze (sala fokusowa, laboratorium prac projektowych, pracownia kreatywności).

Szkolenie przygotuje Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

 

Warsztaty szkoleniowe dla studentów z zakresu umiejętności informatycznych
 Wstęp do programowania z użyciem pakietu R

Kurs przeznaczony jest dla studentów Politechniki Warszawskiej, nie mających doświadczenia w programowaniu i analizie danych w pakiecie R. Program kursu (30 godzin lekcyjnych) rozwijać będzie kompetencje analityczne jego uczestników.

Biorący udział w kursie studenci zdobędą wiedzę m.in. z zakresu:

1. Język programowania R i środowisko R

2. Wbudowane funkcje arytmetyczne, typy zmiennych i struktura danych w R

3. Działania na wektorach, macierzach oraz podstawowe operacje na listach i ramkach danych

4. Operacje logiczne

5. Podstawowe operacje na zmiennych tekstowych

6. Programowanie w R. 

7. Wczytywanie i czyszczenie danych

Wstępny harmonogram zajęć (10 spotkań) w semestrze letnim 2019/2020
dostępny jest tutaj.

 

Warsztaty szkoleniowe dla studentów z zakresu umiejętności informatycznych
 Zaawansowane umiejętności programowania z użyciem pakietu R

Program kursu (30 godzin lekcyjnych) rozwijać będzie zaawansowane kompetencje analityczne jego uczestników.

Biorąc udział w zajęciach studenci zdobędą wiedzę m.in. z zakresu:

1. prac z ciągami znaków (stringami),

2. agregacji zbiorów danych,

3. wizualizacji danych,

4. tworzenia dynamicznych wykresów,

5. konstruowania prostych aplikacji webowych.

 

Kurs przeznaczony jest dla studentów Politechniki Warszawskiej mających podstawową wiedzę oraz zdolności praktyczne z zakresu pracy z użyciem pakietu R oraz GUI RStudio. Dokładny opis wymaganych umiejętności został zamieszczony w harmonogramie:

Wstępny harmonogram zajęć (10 spotkań)  w semestrze letnim 2019/2020.

 

Warsztaty szkoleniowe dla studentów w zakresie specjalistycznego oprogramowania i dokonywania zaawansowanych obliczeń

Dodatkowo, przeprowadzone zostaną kursy i szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych, programowania, projektowania, dokonywania analizy danych i zaawansowanych obliczeń.

W I semestrze r.a. 2019/2020 zaplanowano szkolenia z zakresu:

1. Wprowadzenie do programu Matlab

2. Solidworks wraz z egzaminem CSWA

3. MS Excel wraz z egzaminem MOS Excel 2016

Aktualne rekrutacje:

Informacje na temat prowadzonych rekrutacji na szkolenia i kursy są systematycznie zamieszczane w zakładce Aktualności oraz w zakładce Kalendarz zapisów, a także są rozsyłane za pośrednictwem Rady Kół Naukowych.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na temat szkoleń i rekrutacji, zapraszamy do zapisywania się na listę mailingową: https://listy.pw.edu.pl/cgi-bin/mailman/listinfo/nerw2studenci.

Zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa:

  • Posiadanie statusu studenta zarejestrowanego na jednym z czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I lub II stopnia Politechniki Warszawskiej
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
  • Wypełnienie i przekazanie do Działu Wsparcia Edukacji Oświadczenia uczestnika projektu, zgodnie z Regulaminem rekrutacji
  • Przystąpienie do badania kompetencji przed rozpoczęciem szkolenia i po zakończeniu szkolenia (bilans kompetencji)
  • Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zostały uwzględnione w Regulaminie rekrutacji

 

Okres trwania zadania: 1.03.2019 – 31.12.2022

Kontakt:

Kierownik zadania: Inga Katsevych

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl, inga.katsevych@pw.edu.pl

tel.: 22 234 1471