NERW 2 PW - zadanie 16

Celem zadania nr 16 Warsztaty szkoleniowe dla studentów w zakresie wykorzystania specjalistycznego oprogramowania w projektowaniu i obliczeniach jest podniesienie specjalistycznych kompetencji cyfrowych studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia Politechniki Warszawskiej poprzez realizację następujących działań:

 

 

30 h warsztaty szkoleniowe dla studentów
 Badania społeczne jako podstawa do projektowania User Experience

Jeśli chcesz wiedzieć czym jest budowanie pozytywnych doświadczeń oraz poznać szczegóły  projektowania zorientowanego na użytkowników w praktyce ten kurs jest dla Ciebie!

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką badań w obszarze User Experience, których zadaniem jest sprawdzenie interfejsu strony/aplikacji pod względem funkcjonalności, designu, przejrzystości i intuicyjności oraz szaty graficznej projektu. Wynikiem badania UX są rekomendacje usprawniające koncept lub pozwalające na optymalizację już dostępnej usługi/produktu. W ramach kursu, uczestnicy poznają metody i techniki badawcze z przykładami ich praktycznego zastosowania, za pomocą których można uzyskać informacje na temat zachowań oraz potrzeb klientów, tak aby tworzyć przemyślane produkty i usługi (oparte na wiedzy, a nie przeczuciach).

W kursie zostaną uwzględnione takie elementy jak:

1. Rola badań społecznych w procesie projektowania UX

2. Przygotowanie do badań z użytkownikami (planowanie, dobór próby)

3. Badania potrzeb użytkowników w projektowaniu produktów/usług (metody i techniki)

4. Analiza wyników i testowanie opracowanych rozwiązań.

Kurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem profesjonalnej infrastruktury, w której na co dzień prowadzone są projekty badawcze (sala fokusowa, laboratorium prac projektowych, pracownia kreatywności).

Szkolenie przygotuje Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Warsztaty szkoleniowe dla studentów z zakresu umiejętności informatycznych
 Wstęp do programowania z użyciem pakietu R

Kurs przeznaczony jest dla studentów Politechniki Warszawskiej, nie mających doświadczenia w programowaniu i analizie danych w pakiecie R. 30 godzinny program kursu rozwijać będzie kompetencje analityczne jego uczestników.

Biorący udział w kursie studenci zdobędą wiedzę z zakresu:

1. Język programowania R i środowisko R

2. Wbudowane funkcje arytmetyczne, typy zmiennych i struktura danych w R

3. Działania na wektorach, macierzach oraz podstawowe operacje na listach i ramkach danych

4. Operacje logiczne

5. Podstawowe operacje na zmiennych tekstowych

6. Programowanie w R. Własne funkcje

7. Wczytywanie i czyszczenie danych

8. Eksploracyjna analiza danych

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie potrafił samodzielnie przeprowadzić podstawową analizę statystyczną zastanego zbioru danych.

Szkolenie przygotuje Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Warsztaty szkoleniowe dla studentów z zakresu umiejętności informatycznych
 Zaawansowane umiejętności programowania z użyciem pakietu R

Kurs przeznaczony jest dla studentów Politechniki Warszawskiej mających podstawową wiedzę oraz zdolności praktyczne z zakresu pracy z użyciem pakietu R oraz GUI RStudio. 30 godzinny kurs rozwijać będzie kompetencje analityczne jego uczestników.

 

Biorąc udział w zajęciach studenci zdobędą wiedzę z zakresu:

1. prac z ciągami znaków (stringami),

2. agregacji zbiorów danych,

3. wizualizacji danych,

4. tworzenia dynamicznych wykresów,

5. konstruowania prostych aplikacji webowych.

 

Uczestnictwo w kursie rozwinie posiadane kompetencje oraz umożliwi wykonywanie analiz statystycznych i operacji na zbiorach danych przy pomocy wybranych pakietów, jak również wizualizację danych za pomocą zaawansowanych metod.

 

Szkolenie przygotuje Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Warsztaty szkoleniowe dla studentów w zakresie specjalistycznego oprogramowania i dokonywania zaawansowanych obliczeń

Dodatkowo, przeprowadzone zostaną kursy i szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych, programowania, projektowania, dokonywania analizy danych i zaawansowanych obliczeń.

W I semestrze r.a. 2019/2020 zaplanowano szkolenia z zakresu:

1. Wprowadzenie do programu Matlab

2. Solidworks wraz z egzaminem CSWA

3. MS Excel wraz z egzaminem MOS Excel 2016

Aktualne rekrutacje:

Informacje na temat prowadzonych rekrutacji na szkolenia i kursy są systematycznie zamieszczane w zakładce Aktualności oraz w zakładce Kalendarz zapisów, a także są rozsyłane za pośrednictwem Rady Kół Naukowych.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na temat szkoleń i rekrutacji, zapraszamy do zapisywania się na listę mailingową: https://listy.pw.edu.pl/cgi-bin/mailman/listinfo/nerw2studenci.

Zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa:

  • Posiadanie statusu studenta zarejestrowanego na jednym z czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I lub II stopnia Politechniki Warszawskiej
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
  • Wypełnienie i przekazanie do Działu Wsparcia Edukacji Oświadczenia uczestnika projektu, zgodnie z Regulaminem rekrutacji
  • Przystąpienie do badania kompetencji przed rozpoczęciem szkolenia i po zakończeniu szkolenia (bilans kompetencji)
  • Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zostały uwzględnione w Regulaminie rekrutacji

 

Okres trwania zadania: 1.03.2019 – 31.12.2022

Kontakt:

Kierownik zadania: Inga Katsevych

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl, inga.katsevych@pw.edu.pl

tel.: 22 234 1471