NERW 2 PW - zadanie 16

Celem zadania nr 16 Warsztaty szkoleniowe dla studentów w zakresie wykorzystania specjalistycznego oprogramowania w projektowaniu i obliczeniach jest podniesienie specjalistycznych kompetencji cyfrowych studentów czterech ostatnich semestrów studiów I i II stopnia Politechniki Warszawskiej poprzez realizację następujących działań:

 

 

30 h warsztaty szkoleniowe dla studentów
 Badania społeczne jako podstawa do projektowania User Experience

Jeśli chcesz wiedzieć czym jest budowanie pozytywnych doświadczeń oraz poznać szczegóły  projektowania zorientowanego na użytkowników w praktyce ten kurs jest dla Ciebie!

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką badań w obszarze User Experience, których zadaniem jest sprawdzenie interfejsu strony/aplikacji pod względem funkcjonalności, designu, przejrzystości i intuicyjności oraz szaty graficznej projektu. Wynikiem badania UX są rekomendacje usprawniające koncept lub pozwalające na optymalizację już dostępnej usługi/produktu. W ramach kursu, uczestnicy poznają metody i techniki badawcze z przykładami ich praktycznego zastosowania, za pomocą których można uzyskać informacje na temat zachowań oraz potrzeb klientów, tak aby tworzyć przemyślane produkty i usługi (oparte na wiedzy, a nie przeczuciach).

W kursie zostaną uwzględnione takie elementy jak:

1. Rola badań społecznych w procesie projektowania UX

2. Przygotowanie do badań z użytkownikami (planowanie, dobór próby)

3. Badania potrzeb użytkowników w projektowaniu produktów/usług (metody i techniki)

4. Analiza wyników i testowanie opracowanych rozwiązań.

W r.a. 2020/2021 kurs zostanie przeprowadzony w trybie online za pomocą aplikacji MS Teams.

Szkolenie przygotuje Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

 

Warsztaty szkoleniowe dla studentów z zakresu umiejętności informatycznych
 Wstęp do programowania z użyciem pakietu R

Kurs przeznaczony jest dla studentów Politechniki Warszawskiej, nie mających doświadczenia w programowaniu i analizie danych w pakiecie R. Program kursu (30 godzin lekcyjnych) rozwijać będzie kompetencje analityczne jego uczestników.

Biorący udział w kursie studenci zdobędą wiedzę m.in. z zakresu:

1. Język programowania R i środowisko R

2. Wbudowane funkcje arytmetyczne, typy zmiennych i struktura danych w R

3. Działania na wektorach, macierzach oraz podstawowe operacje na listach i ramkach danych

4. Operacje logiczne

5. Podstawowe operacje na zmiennych tekstowych

6. Programowanie w R. 

7. Wczytywanie i czyszczenie danych

W semestrze zimowym r.a. 2020/2021 szkolenia będą prowadzone w trybie zdalnym.  

Do minimalnych wymagań technicznych przy realizacji szkolenia w trybie online należy:

  • stałe łącze internetowe oraz komputer wyposażony w kamerkę i mikrofon
  • zainstalowanie darmowego oprogramowania R (https://www.r-project.org/). Szczegółowe instrukcje zostaną podane przed szkoleniem.

Wstępny harmonogram kursu dostępny tutaj.

 

Warsztaty szkoleniowe dla studentów z zakresu umiejętności informatycznych
 Zaawansowane umiejętności programowania z użyciem pakietu R

Program kursu (30 godzin lekcyjnych) rozwijać będzie zaawansowane kompetencje analityczne jego uczestników.

Biorąc udział w zajęciach studenci zdobędą wiedzę m.in. z zakresu:

1. prac z ciągami znaków (stringami),

2. agregacji zbiorów danych,

3. wizualizacji danych,

4. tworzenia dynamicznych wykresów,

5. konstruowania prostych aplikacji webowych.

 

Kurs przeznaczony jest dla studentów Politechniki Warszawskiej mających podstawową wiedzę oraz zdolności praktyczne z zakresu pracy z użyciem pakietu R oraz GUI RStudio. 

W semestrze zimowym r.a. 2020/2021 szkolenia będą prowadzone w trybie zdalnym.  

Do minimalnych wymagań technicznych przy realizacji szkolenia w trybie online należy:

  • stałe łącze internetowe oraz komputer wyposażony w kamerkę i mikrofon
  • zainstalowanie darmowego oprogramowania R (https://www.r-project.org/). Szczegółowe instrukcje zostaną podane przed szkoleniem.

Wstępny harmonogram kursu jest dostępny tutaj.

 

Warsztaty szkoleniowe dla studentów w zakresie specjalistycznego oprogramowania i dokonywania zaawansowanych obliczeń

Dodatkowo, przeprowadzone zostaną kursy i szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych, programowania, projektowania, dokonywania analizy danych i zaawansowanych obliczeń.

W r.a. 2019/2020 zaplanowano szkolenia z zakresu:

1. Wprowadzenie do programu Matlab

2. Solidworks wraz z egzaminem CSWA

3. MS Excel wraz z egzaminem MOS Excel 2016

W  r.a. 2020/2021 zaplanowano szkolenia z zakresu:

1. szkolenia MS Excel wraz z certyfikowanym egzaminem MOS Excel 2016 prowadzone w trybie zdalnym

2. szkolenie MOS Excel Expert wraz z certyfikowanym egzaminem MOS Excel Expert 2016

3. szkolenia Microsoft Database Administration Fundamentals wraz z certyfikowanym egzaminem MTA Exam.

W  r.a. 2021/2022 zaplanowano szkolenia z zakresu:

1. Wprowadzenie do programu Matlab 

2. Techniki programowania oraz przetwarzania i wizualizacji danych w Matlabie

3. Wprowadzenie do programowania i analizy danych w języku Python

4. Solidworks wraz z egzaminem CSWA

5. Geometria i siatki oraz wprowadzenia do analiz przepływowych w oparciu o programy ANSYS

W  r.a. 2022/2023 zaplanowano szkolenia z zakresu:

1. Wprowadzenie do programowania i analizy danych w języku Python - 3 szkolenia

2. Wprowadzenie do programu MATLAB (MLBE) - 3 szkolenia

3. Techniki programowania, przetwarzania i wizualizacji danych w MATLABie (MLPR +MLVI) - 2 szkolenia

4. Tworzenie interaktywnych aplikacji w MATLABie (MLAP) - 2 szkolenia

5. Uczenie maszynowe w MATLABie (MLML) - 2 szkolenia

W  r.a. 2023/2024 zaplanowano trzy szkolenia z zakresu programowania i analizy danych w języku Python:

1. Wprowadzenie do programowania i analizy danych w języku Python - 2 szkolenia

2. Programowanie i analiza danych w języku Python – poziom średniozaawansowany - 1 szkolenie

Aktualne rekrutacje:

Informacje na temat prowadzonych rekrutacji na szkolenia i kursy są systematycznie zamieszczane w zakładce Aktualności oraz w zakładce Kalendarz zapisów.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na temat szkoleń i rekrutacji, zapraszamy do zapisywania się na listę mailingową: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/235161?lang=pl 

Zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa:

  • Posiadanie w momencie rekrutacji statusu studenta Politechniki Warszawskiej zarejestrowanego na jednym z czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych I lub II stopnia.
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  • Wypełnienie i przekazanie do Działu Wsparcia Edukacji Oświadczenia uczestnika projektu, zgodnie z Regulaminem rekrutacji.
  • Przystąpienie do badania kompetencji przed rozpoczęciem szkolenia i po zakończeniu szkolenia (bilans kompetencji).

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zostały uwzględnione w Regulaminie rekrutacji.

 

Okres trwania zadania: 1.03.2019 – 31.12.2023

Kontakt:

Kierownik zadania: Anna Gąsiorowska-Wasiak

Dział Koordynacji Projektów CENTRUM PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH PW

e-mail: dkp.cpr@pw.edu.pl, a.gasiorowska.wasiak@pw.edu.pl,

tel.: 22 234 1423