Aktualności

Zatrudnienie asystenta nauczyciela do programu Product Development Project

Program Product Development Project (PdP), zadanie 35, jest realizowany w ramach projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr.:  POWR. 03.05.00-00-Z306/17.

Dział Komercjalizacji i Transferu Technologii Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie z zakresu ochrony praw własności intelektualnej

Prowadzący szkolenia: dr inż. Marek Bury - Europejski Rzecznik Patentowy, Polski Rzecznik Patentowy

Prowadzący warsztaty: pracownicy Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW

COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia „Dostępne źródła finansowania, zasady aplikowania i realizacji dla projektów edukacyjnych uczelni (PO WER)”

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW.
Termin: 13 grudnia 2018 r., godz. 13:00–15:30.
Miejsce: sala 4.02, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

Rekrutacja na szkolenia dla nauczycieli akademickich PW

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie umiejętności informatycznych.

COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Dostępne źródła finansowania, zasady aplikowania i realizacji dla projektów badawczych uczelni (PO IR, RPO WM)"

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW.
Termin: 15 listopada 2018 r., godz. 12:00–15:30.
Miejsce: sala 4.01, budynek CZIiTT, ul. Rektorska 4.

Rekrutacja na szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej PW

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach specjalistycznych z obszaru dotyczącego kompetencji zarządczych.

UniStartApp - dwie wiadomości...

Jak to w życiu bywa jedna z tych wiadomości jest dobra, a druga zła...

Od pomysłu do projektu biznesowego – rekrutujemy do końca tygodnia

Program dla studentów Politechniki Warszawskiej

Poznaj zasady rekrutacji do 8 edycji programu KSP.

Kreatywny Semestr Projektowy to zajęcia inne niż wszystkie!

Rekrutacja do programu PdP

Przeżyj z nami 8 miesięcy, intensywnego projektu przy współpracy z przedsiębiorstwami.

– don't talk, prototype your idea –

Ruszamy z długo oczekiwanym naborem do programu ME310!

Zapewne już słyszałeś co nieco o programie ME310?

Rekrutacja na kurs języka angielskiego dla kadry zarządzającej PW

Szanowni Państwo

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w kursie z języka angielskiego, który rozpocznie się w połowie października 2018 r.

Rekrutacja uzupełniająca na bezpłatny kurs języka angielskiego dla studentów

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej zaprasza do udziału w kursach skierowanych do studentów zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego. Rekrutacja trwa do 3 października 2018 r.

Biuro Karier - Profilowanie Osobowości Zawodowej

Czy zastanawiałeś/łaś się…..

Jakie są Twoje talenty?

Czym wyróżniasz się na tle innych ludzi?

Co Cię motywuje do pracy?

Jakie kompetencje powinieneś doskonalić, by być idealnym kandydatem do pracy?

Rekrutacja na szkolenia dla studentów Wydziału Transportu

Szanowni Studenci!!!!

Wydział Transportu realizuje zadanie nr 39 w ramach projektu pn. „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z306/17) finansowanego w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020.

Od pomysłu do projektu biznesowego – autumn edition #2 rekrutujemy

Program dla studentów Politechniki Warszawskiej. Rekrutujemy zespoły z pomysłami!

Od pomysłu do projektu biznesowego – summer edition #1 rekrutujemy

Program dla studentów Politechniki Warszawskiej. Rekrutujemy zespoły z pomysłami!

Oferta dla studentów Politechniki Warszawskiej

Zapraszamy do śledzenia zakładki Kalendarz zapisów. Już niedługo pojawią się informacje na temat terminów oraz zasad rekrutacji.

Oferta dla pracowników Politechniki Warszawskiej

Zapraszamy do śledzenia  zakładki Kalendarz zapisów. Już niedługo pojawią się informacje na temat terminów oraz zasad rekrutacji.

Projekt NERW PW Nauka- Edukacja- Rozwój- Współpraca

1 lutego 2018 r. Politechnika Warszawska przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca

Projektor Kariery

Jesteś studentem czterech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia? Chcesz dowiedzieć się więcej o sobie i swoich talentach? Chcesz rozwinąć kompetencje istotne na rynku pracy?

Ruszyła rekrutacja na studia MBA dla pracowników Politechniki Warszawskiej

Trzysemestralne studia podyplomowe MBA dla pracowników PW są realizowane w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji zarządczych szeroko rozumianej kadry kierowniczej Uczelni.