NERW 2 PW | Zadanie 11

PW Makers – podniesienie kompetencji realizacji projektów o potencjale wdrożeniowym wśród studentów

Celem zadania 11 jest wzrost i/lub rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, interpersonalnych w zakresie przedsiębiorczości u studentów, zwiększających szansę na komercjalizację i wdrożenie realizowanych przez nich projektów poprzez możliwość uczestnictwa w czterech modułach:

  1. druk 3D -> Link do opisu warsztatów
  2. elektronika -> Link do opisu warsztatów
  3. krawiectwo -> Link do opisu warsztatów
  4. przedsiębiorczość -> Link do opisu warsztatów
  5. stolarstwo

Program PW Makers jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez studentów, w szczególności członków kół naukowych działających w Politechnice Warszawskiej i ich reprezentantów, na potrzebę wzbogacenia kompetencji pozwalających na praktyczne opracowanie prototypów swoich rozwiązań i ich rozwoju w kierunku wdrożeniowym.

Realizowane, w małych grupach, zajęcia będą miały charakter warsztatowy, co sprawi, że nacisk zostanie położony na pracę własną uczestników. W zależności od modułu, studenci pracować będą zarówno samodzielnie, jak i w grupach podczas zajęć warsztatowych oraz zespołach projektowych w ramach pracy własnej. 

 

Rekrutacja:

Informacje na temat prowadzonych rekrutacji na zajęcia w ramach poszczególnych modułów będą zamieszczane w zakładce Aktualności oraz w zakładce Kalendarz zapisów. Planowany start pierwszych modułów to marzec 2020.

Zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w zadaniu PW Makers – podniesienie kompetencji realizacji projektów o potencjale wdrożeniowym wśród studentów zostały sprecyzowane w Regulaminie rekrutacji. Zgodnie z założeniami projektu wsparciem objęci mogą zostać studenci ostatnich 4 semestrów studiów I i/lub II stopnia.  

Regulamin rekrutacji 

Okres trwania zadania: 1.03.2019 – 31.12.2022