Zadanie 44

Kompetentny wykładowca

Celem zadania jest podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej, co przyczyni się również do podniesienia jakości nauczania studentów w uczelni. Poprzez udział w licznych kursach nauczyciele akademiccy będą mogli rozwinąć kompetencje w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, umiejętności prezentacyjnych, a także w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym i zarządzania informacją.

Okres trwania zadania: 1.09.2018 – 30.06.2021

Koordynatorem zadania jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Zadanie zostało przygotowane wspólnie ze Studium Języków Obcych, Ośrodkiem Kształcenia na Odległość oraz Zespołem Rektorskim ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX.

 

Informacje o kursach
Zakres umiejętności  Kursy proponowane w ramach każdego zakresu umiejętności
UM1
  1. Techniki przygotowania profesjonalnej prezentacji w programie PowerPoint na poziomie zaawansowanym - zrealizowano wszystkie 3 zaplanowane kursy
  2. Sztuka autoprezentacji i prowadzenia dyskusji
um2
  1. Kurs z zakresu innowacyjnych form kształcenia (2 etapy)
um3
  1. Tworzenie multimedialnych treści dydaktycznych – kurs podstawowy
  2. Tworzenie multimedialnych treści dydaktycznych – kurs zaawansowanych
  3. Prowadzenie przedmiotu na platformie e-learningowej Moodle
  4. Wykorzystanie narzędzi ICT do prowadzenia przedmiotu na platformie Moodle (Kurs hybrydowy)
um4
  1. Kurs podnoszący kompetencje w zakresie zarządzania informacją
um5
  1. Kurs języka angielskiego w zakresie specjalistycznych kompetencji językowych – 60 godzin lekcyjnych
  2. Kurs języka angielskiego w zakresie specjalistycznych kompetencji językowych – 120 godzin lekcyjnych

[Jedna osoba ma możliwość wzięcia udziału tylko w jednym kursie języka angielskiego w ramach projektu]

 

Uczestnicy kursów

Kursy w zakresie umiejętności prezentacyjnych dedykowane są nauczycielom wszystkich wydziałów PW. Pozostałe kursy są dedykowane nauczycielom wybranych wydziałów i jednostek.

Sprawdź, kto może wziąć udział w kursach tutaj

 

Zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa   
 
Aktualne rekrutacje          

Informacje na temat prowadzonych rekrutacji będą systematycznie zamieszczane na stronie internetowej https://nerw.pw.edu.pl/Aktualnosci i w zakładce Kalendarz zapisów oraz będą rozsyłane za pośrednictwem wydziałów i na listę mailingową. W celu zapisania się na listę mailingową prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie:
https://listy.pw.edu.pl/cgi-bin/mailman/listinfo/wykladowcapw.

Najbliższe rekrutacje planowane są w terminach:

14-20.01.2020 r. - rekrutacja na kurs w zakresie innowacyjnych form kształcenia i zarządzania informacją.

22.01-19.02.2020 r. - rekrutacja na kursy języka angielskiego w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym.

LINK do informacji o rekrutacjach.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z kierownikiem zadania Panią Joanną Rak lub innym pracownikiem działu:

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW, pok. 5.09

e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl

tel.: 22 234 1471.